Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

 OGŁOSZENIE

O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) 67/15 o powierzchni 0,1417 ha, KW BI1B/00120269/8, obręb 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

2) 159/1 o powierzchni 0,8400 ha, KW BI1B/00090769/3, obręb 32- Simuny, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

3) 283 o powierzchni 0,5400 ha, KW BI1B/00234394/5, obręb 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek). (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.04.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 283 o pow. 0,5400 ha (Wykaz nr 4.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.04.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 32- Simuny, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 159/1 o pow. 0,8400 ha (Wykaz nr 3.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/15 o pow. 0,1417 ha (Wykaz nr 2.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY


    
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.02.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- część działki nr 31/1, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2021).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 24.11.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 371/90, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 4.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 8,10 m2 (lokal nr 8): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 8

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 8, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko klatki schodowej w prawym dolnym rogu schematu, z lewej strony lokal nr 7: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 8

Wzór umowy najmu:  Wzór umowy najmu lokalu nr 8


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 5): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 5

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 5, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko lokalu nr 6, z lewej strony lokal nr 3, z prawej strony ogólnodostępne pomieszczenia gospodarcze: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 5

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 5


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 4): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 4

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 4, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 2 - po lewej stronie a lokalem nr 6 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 3: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 4

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 4


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 3): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 3

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 3, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 1 - po lewej stronie a lokalem nr 5 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 3

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 3


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 2): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 2

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 2, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym prawym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 1, z prawej strony lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 2

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 2


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 1): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 1.

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 1, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym lewym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 2, z prawej strony lokal nr 3: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 1

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 1


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.09.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym:
- lokale użytkowe w budynku gminnym przy ul. Zambrowskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31, ul. Tarasiuka 20B, w miejscowości Kleosin, obręb 18 – Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie.(Wykaz).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94.


OGŁOSZENIE           

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg pisemny ograniczony na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222/227 w miejscowości Ignatki - Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie; część budynku: parter – pomieszczenia stajni dla koni pow. 249,81m2, piętro – magazyn siana i słomy pow. 194,46 m2, część socjalna pow. 52,34 m2.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie przetargu:

- części budynku, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222/227, w miejscowości Ignatki - Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie.(Wykaz).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 489/5, położonej w obrębie 24- Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 05.06.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 375, położonej w obrębie 16- Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 2.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- działka nr 227/2, położona w obrębie 40- Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 04 marca 2020 r. (środa). (OGŁOSZENIE)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

   
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 30.09.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 84/2 o powierzchni 0,0417 ha, położona w obrębie 29- Pańki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 30 października 2019 r. (środa). (OGŁOSZENIE)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha (Wykaz nr 2.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 01.03.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 347, położona w obrębie 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2020-09-28

Wprowadzający: Iwona Pełszyńska

Modyfikujący: Iwona Pełszyńska

Data modyfikacji: 2021-06-10

Opublikował: Iwona Pełszyńska

Data publikacji: 2019-03-01