Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

GŁOSZENIE           

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg pisemny ograniczony na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222/227 w miejscowości Ignatki - Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie; część budynku: parter – pomieszczenia stajni dla koni pow. 249,81m2, piętro – magazyn siana i słomy pow. 194,46 m2, część socjalna pow. 52,34 m2.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie przetargu:

- części budynku, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222/227, w miejscowości Ignatki - Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie.(Wykaz).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 489/5, położonej w obrębie 24- Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 05.06.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 375, położonej w obrębie 16- Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 2.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- działka nr 227/2, położona w obrębie 40- Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 04 marca 2020 r. (środa). (OGŁOSZENIE)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

   
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 30.09.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 84/2 o powierzchni 0,0417 ha, położona w obrębie 29- Pańki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 30 października 2019 r. (środa). (OGŁOSZENIE)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha (Wykaz nr 2.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 01.03.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 347, położona w obrębie 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2019-03-01

Wprowadzający: Tomasz Puchalski

Modyfikujący: Tomasz Puchalski

Data modyfikacji: 2020-07-31

Opublikował: Tomasz Puchalski

Data publikacji: 2019-03-01