petycje 2020

L.p. Skan petycji Data złożenia petycji Przedmiot petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Zasięgane opinie Przewidywany termin załatwienia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. skan 24 marca 2020r. przyjęcie uchwały dot. ochrony zdrowia mieszkańców gminy przez coraz większą ekspozycję na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zaskresie częstotliwości Koalicja Polska Wolna od 5G nie dotyczy zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia w załączeniu odpowiedź na petycję 
2. skan 31 marca 2020r. przyporządkowania załącznika do petycji o nazwie "pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt OPEN NEXUS sp. z o.o. nie dotyczy zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia w załączeniu odpowiedź na petycję

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2020-04-22

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2020-04-23

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2020-04-22