Informacje o wniesionych petycjach w 2019 r.

L.p. Skan petycji Data złożenia petycji Przedmiot petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Zasięgane opinie Przewidywany termin załatwienia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. skan 24 sierpnia 2019r. wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Konrad Cezary Łakomy W dniu
26 sierpnia 2019r. petycję przekazano do zaopiniowania Komisji Skarg Wniosków i Petycji
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia Petycja nie została przyjęta - w załączeniu odpowiedź na petycję

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2019-08-26

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2020-04-22

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2019-08-27