Obwieszczenie POR.6721.1.2019 z dnia 29 czerwca 2020 r., o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł) 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Koplany (obszar planistyczny Koplany Produkcja)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Koplany (obszar planistyczny Koplany Produkcja)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części wsi Kolonia Koplany (obręb geodezyjny Koplany Folwark)  

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny części wsi Ignatki (obszar Planistyczny Ignatki Wieś - Wschód)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki Wieś - Wschód), w części dotyczącej załącznika nr 1 do uchwały

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części wsi Koplany Kolonia (obręb geodezyjny Koplany Folwark), w części dotyczącej załącznika numer 1 do uchwały

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód) z dnia 06 września 2017 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)

Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki – Przemysł)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie i Lewickie Kolonia - obszar planistyczny "Lewickie produkcja"

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze (obszar planistyczny Hryniewicze wieś)

Obwieszczenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki wieś - wschód)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie i Lewickie Kolonia, obszar planistyczny Lewickie produkcja

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki wieś - wschód)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Anna Olszańska-Falkowska

Data wprowadzenia: 2011-04-18

Modyfikujący: Anna Olszańska-Falkowska

Data modyfikacji: 2020-06-29

Opublikował: Anna Olszańska-Falkowska

Data publikacji: 2017-12-22