Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha (Wykaz nr 2.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 01.03.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 347, położona w obrębie 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2019-03-01

Wprowadzający: Anna Płońska

Modyfikujący: Anna Płońska

Data modyfikacji: 2019-07-26

Opublikował: Anna Płońska

Data publikacji: 2019-03-01