Podstawowe akty prawne dotyczące informacji niejawnych

1. Ustawa z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych
    (Dz.U. z 1999r. Nr 11, poz.95 z późn.zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999r. w sprawie
    organizacji kancelarii tajnej (Dz.U. z 1999r. Nr 18, poz.156;
    z 2003r. Nr 17, poz.156)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001r. zmieniające
    rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym
    klauzulami tajności oraz sposobu umieszczania klauzul na tych
    mataeriałach (Dz.U. z 2001r. Nr 121, poz.1305)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie
    trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony
    materiałów (Dz.U. z 1999r. Nr 18, poz.168; z 2005r. Nr 39, poz.375)

5. Rozporzązenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999r.
    w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci
    teleinformatycznych (Dz.U. z 1999r. Nr 18, poz.162)

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999r.
    w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony
    państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych
    stanowiących tajemnicę państwową (Dz.U. z 1999r. Nr 18, poz.160)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa
    oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa
    (Dz.U. z 1999r. Nr 18, poz.165 z późn.zm.)

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego
    odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
    (Dz.U. z 1999r. Nr 18, poz.166)

9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny
    (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz.553 z późn.zm.)

10. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
      (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-07-13

Data modyfikacji: 2005-07-13

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-07-13