Terminy posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


Juchnowiec Kościelny, 2020-05-19

ORG.0012.2.22.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz.14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za pośrednictwem komunikatora internetowego skype.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów  uchwał na sesję w dniu 29.05.2020r.
5. Rozpatrzenie skargi oraz wniosku skierowanego na komisję.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2020-05-08

ORG.0012.2.21.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12 maja 2020 r. (wtorek) o godz.14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za pośrednictwem komunikatora internetowego skype.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie skargi skierowanej do komisji.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2020-04-27

ORG.0012.2.20.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz.14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za pośrednictwem komunikatora internetowego skype.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2020-03-11

ORG.0012.2.19.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 18 marca 2020 r. (środa) o godz.14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w  Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie dwóch skarg.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 20.03.2020r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2020-02-17

ORG.0012.2.18.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz.14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w  Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
4. Przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji za 2019r.
5. Analiza realizacji wniosków komisji rady za 2019r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2020-01-15

ORG.0012.2.17.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz.13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w  Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie wniosku skierowanego do komisji.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-11-27

ORG.0012.2.16.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 2 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz.15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w  Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-11-14

ORG.0012.2.15.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 22 listopada 2019r. (piątek) o godz.14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w  Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 25.11.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-10-23

ORG.0012.2.14.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 października 2019r. (środa) o godz.14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w  Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie wniosków skierowanych do komisji.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-09-23

ORG.0012.2.13.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 7 października 2019r. (poniedziałek) o godz.15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w  Olmontach
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie wniosku – część wyjazdowa.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-09-16

ORG.0012.2.12.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz.14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie wniosków skierowanych do komisji.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-09-05

ORG.0012.2.11.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 9 września 2019 r. (poniedziałek) o godz.15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 13.09.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-08-27

ORG.0012.2.10.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz.14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie petycji skierowanej do komisji.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-08-22

ORG.0012.2.9.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz.15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie wniosków skierowanych do komisji.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-06-10

ORG.0012.2.8.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz.14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie skargi.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 18.06.2019r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-05-20

ORG.0012.2.7.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz.15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie skargi.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 31.05.2019r.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-04-18

ORG.0012.2.6.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz.14.50 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 25.04.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-03-07

ORG.0012.2.5.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 13 marca 2019 r. (środa) o godz.14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 14.03.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-02-13

ORG.0012.2.4.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 18 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz.15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie wniosku Rady Rodziców Zespołu Szkół w Księżynie dot. przyznania nagród w postaci stypendium naukowego za osiągnięcie najwyższych wyników w szkole.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2019-01-18

ORG.0012.2.3.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 22 stycznia 2019r. (wtorek) o godz.14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję dnia 29.01.2019r.
5. Rozpatrzenie wniosku Rady Rodziców Zespołu Szkół w Księżynie dot. przyznania nagród w postaci stypendium naukowego za osiągnięcie najwyższych wyników w szkole.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2018-11-29

ORG.0012.2.2.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 3 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz.15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022.
5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Komisji
            Stefan Leon Kozłowski


Juchnowiec Kościelny, 2018-11-20

ORG.0012.2.1.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 listopada 2018r. (poniedziałek) o godz.15.30 odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kadencji 2018-2023 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący Rady
            Joanna Januszewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2020-05-19

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2018-11-29