Terminy posiedzeń Komisji Samorządowej

Juchnowiec Kościelny, 2020-01-10

ORG.0012.4.20.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w 2019r.
5. Realizacja wniosków komisji w 2019r.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019r.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
    Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-12-11

ORG.0012.4.19.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 20.12.2019r.
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
    Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-11-27

ORG.0012.4.18.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 2 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
    Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-11-18

ORG.0012.4.17.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 22 listopada 2019r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 25.11.2019r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

w/z Przewodniczący Komisji
             Mariusz Łapiński


Juchnowiec Kościelny, 2019-10-18

ORG.0012.4.16.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 23 października 2019r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-09-23

ORG.0012.4.15.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 3 października 2019r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Przedszkolu w Księżynie
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Analiza działalności szkół i przedszkoli na terenie gminy – Przedszkole w Księżynie i Przedszkole w Kleosinie
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-09-05

ORG.0012.4.14.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12 września 2019r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 13.09.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-08-19

ORG.0012.4.13.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 22 sierpnia 2019r. (czwartek) o godz. 14.20 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Przegląd stanu świetlic wiejskich na terenie gminy – Czerewki, Dorożki, Juchnowiec Dolny – część wyjazdowa.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-07-12

ORG.0012.4.12.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 19 lipca 2019r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 22.07.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-07-02

ORG.0012.4.11.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 10 lipca 2019r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Przegląd stanu dróg gminnych.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-05-29

ORG.0012.4.10.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12 czerwca 2019r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
4. Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w 2018r.
5. Omówienie przygotowania gminy do realizacji zadań inwestycyjnych w 2019r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-05-20

ORG.0012.4.9.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 maja 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 31.05.2019 r.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-05-10

ORG.0012.4.8.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 maja 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-04-18

ORG.0012.4.7.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 23 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
5. Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 w Gminie Juchnowiec Kościelny.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 25.04.2019 r.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-04-02

ORG.0012.4.6.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r. oraz działalności punktów konsultacyjnych.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-02-22

ORG.0012.4.5.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 1 marca 2019r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Informacja na temat działalności Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-02-13

ORG.0012.4.4.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 18 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy oraz funkcjonowanie transportu gminnego w 2018r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2019-01-21

ORG.0012.4.3.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 25 stycznia  2019r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 29.01.2019r.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2018r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2018-11-29

ORG.0012.4.2.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 5 grudnia 2018r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022.
5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
             Krzysztof Szczuka


Juchnowiec Kościelny, 2018-11-20

ORG.0012.4.1.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 23 listopada 2018r. (piątek) o godz. 14.00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Samorządowej kadnecji 2018-2023 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady
             Joanna Januszewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2018-11-29