Terminy posiedzeń Komisji Rolnictwa i Finansów

 Juchnowiec Kościelny, 2019-03-05

ORG.0012.3.6.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 8 marca 2019 r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 14.03.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marek Juźwik


 Juchnowiec Kościelny, 2019-02-25

ORG.0012.3.5.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o wpływach z opłat wynikających z ustawy o utrzymianu czystości i porządku w gminach za 2018r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


 Juchnowiec Kościelny, 2019-02-19

ORG.0012.3.4.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Ocena wydatków Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publiczne za 2018r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


 Juchnowiec Kościelny, 2019-01-21

ORG.0012.3.3.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 29.01.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2018-12-14

ORG.0012.3.2.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 17 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022.
5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2018-11-20

ORG.0012.3.1.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 16 listopada 2018r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów kadencji 2018-2023 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady
         Joanna Januszewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2019-03-05

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2018-11-29