Terminy posiedzeń Komisji Rolnictwa i Finansów

Juchnowiec Kościelny, 2020-04-27

ORG.0012.3.21.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów za pośrednictwem komunikatora internetowego skype.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Ocena wydatków Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2020-03-11

ORG.0012.3.20.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 17 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 14.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 20.03.2020r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2020-02-21

ORG.0012.3.19.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o kosztach utrzymana dróg i oświetlenia ulicznego z wydatków bieżących budżetu gminy za 2019r.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2020-02-17

ORG.0012.3.18.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 14.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedle.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2020-01-23


ORG.0012.3.17.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 14.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 31.01.2020r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-12-03

ORG.0012.3.16.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-11-15

ORG.0012.3.15.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesji w dniu 25.11.2019 r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-09-30

ORG.0012.3.14.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 4 października 2019 r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zasady naliczania opłat adiacenckich.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-09-05

ORG.0012.3.13.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 9 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 13.09.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-08-07

ORG.0012.3.12.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Wydatki finansowe na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-07-16

ORG.0012.3.11.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 19 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 15.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 22.07.2019r.
5. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-06-27

ORG.0012.3.10.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 1 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Koszty poniesione na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych - obiekty budowlane, infrastruktura sportowa.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-06-07

ORG.0012.3.9.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję  dniu 18.06.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-05-10

ORG.0012.3.8.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 13 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2019-04-18

ORG.0012.3.7.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 25.04.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


 Juchnowiec Kościelny, 2019-03-05

ORG.0012.3.6.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 8 marca 2019 r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 14.03.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marek Juźwik


 Juchnowiec Kościelny, 2019-02-25

ORG.0012.3.5.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o wpływach z opłat wynikających z ustawy o utrzymianu czystości i porządku w gminach za 2018r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


 Juchnowiec Kościelny, 2019-02-19

ORG.0012.3.4.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Ocena wydatków Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publiczne za 2018r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


 Juchnowiec Kościelny, 2019-01-21

ORG.0012.3.3.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 29.01.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2018-12-14

ORG.0012.3.2.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 17 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022.
5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
                 Marek Juźwik


Juchnowiec Kościelny, 2018-11-20

ORG.0012.3.1.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 16 listopada 2018r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów kadencji 2018-2023 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady
         Joanna Januszewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2020-04-28

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2018-11-29