Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Juchnowiec Kościelny, 2020-05-19

ORG.0012.1.24.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 maja 2020r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem komunikatora internetowego skype.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 29 maja 2020r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2020-04-27

ORG.0012.1.23.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 kwietnia 2020r. (czwartek) o godz. 14.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem komunikatora internetowego skype.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r. oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2020-03-11

ORG.0012.1.22.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 16 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 20.03.2020r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2020-02-17

ORG.0012.1.21.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 lutego 2020r. (piątek) o godz. 14.40 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
4. Kontrola Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej za 2019 r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2020-02-06

ORG.0012.1.20.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12 lutego 2020r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019r.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2020-01-13

ORG.0012.1.19.2020

ZAWIADOMIENIE

W dniu 17 stycznia 2020r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji
4. Kontrola Referatu Finansów, Podatków i Budżetu.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-12-11

ORG.0012.1.18.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 20.12.2019r.
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-11-27

ORG.0012.1.17.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 2 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-11-14

ORG.0012.1.16.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 listopada 2019r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 25.11.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-10-18

ORG.0012.1.15.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 21 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 25.10.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-09-05

ORG.0012.1.14.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 11 września 2019r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 13.09.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-08-12

ORG.0012.1.13.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 sierpnia 2019r. (wtorek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Księżynie.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-07-23

ORG.0012.1.12.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu  26 lipca 2019r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Kontrola placówek oświatowych – Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym (część wyjazdowa)
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-07-12

ORG.0012.1.11.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 18 lipca 2019r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 22.07.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-06-10

ORG.0012.1.10.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 14 czerwca 2019r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 18.06.2019r..
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-05-09

ORG.0012.1.9.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 14 maja 2019r. (wtorek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r. oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi.
5. Kontrola wydatków funduszu sołeckiego za 2018r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-04-18

ORG.0012.1.8.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu  23 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 25.04.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-03-05

ORG.0012.1.7.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu  11 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 14.03.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-02-21

ORG.0012.1.6.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu  26 lutego 2019r. (wtorek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej za 2018r.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-02-13

ORG.0012.1.5.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu  19 lutego 2019r. (wtorek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2019-01-21

ORG.0012.1.4.2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu  24 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 29.01.2019r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2018-12-14

ORG.0012.1.3.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 grudnia 2018r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 27.12.2018r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2018-11-29

ORG.0012.1.2.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu  4 grudnia 2018r. (wtorek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022.
5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zawadzki


Juchnowiec Kościelny, 2018-11-20

ORG.0012.1.1.2018

ZAWIADOMIENIE

W dniu   26 listopada 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.15 odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej kadencji 2018-2023 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2020-05-19

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2018-11-29