Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.26.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019r. - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectw Hermanówka, Ignatki, Ignatki-Osiedle i Kleosin poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectw Hermanówka, Ignatki, Ignatki-Osiedle i Kleosin poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych

Zarządzenie Nr ORG.0050.17.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019r. - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny

Zarządzenie Nr ORG.0050.16.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019r. - w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - wspieranie osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2019-01-17

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2019-03-22

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2019-01-17