Druki do pobrania

AKTUALNY DRUK - OFERTA realizacji zadania publicznego / OFERTA wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wersja edytowalna)

AKTUALNY DRUK - OFERTA realizacji zadania publicznego / OFERTA wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wersja pdf)

AKTUALNY DRUK - SPRAWOZDANIA z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art.18 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wersja edytowalna)

AKTUALNY DRUK - SPRAWOZDANIA z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art.18 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wersja pdf)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z zakresu sportu, o kórym mowa w uchwale Nr VIII/74/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (t.j. z 2014r. poz.2275).

Wzór sprawozdania z wykonania projektu, o którym mowa w uchwale Nr VIII/74/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (t.j. z 2014r. poz.2275).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2019-04-05

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2020-04-23

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-07-06