Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majatku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów do punktu żywieniowego w szkole

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego w ramach projektu Przyjazna szkoła Nr UDA-POKL.09.01.02-20-653/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majatku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert  na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 13.07.2011 r.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zorganizowanie wakacyjnego obozu integracyjnego  dla 45 uczestników, realizowanego w ramach projektu „Mam szansę” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2007 roku: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym , ul. Szkolna 5, 16 – 061 Juchnowiec woj. Podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie wakacyjnego obozu integracyjnego dla 45 uczestników, realizowanego w ramach projektu „Mam szansę” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Ogłoszenie MK.6840.6.2011 MK.6840.7.2011 z dnia 15.03.2011r.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek...


Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 15.03.2011r. MK.6840.4.2011 MK.6840.5.2011
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ...

Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 15.03.2011r.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki...

Wójt Gminy Juchnowiec Koscielny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Gmina Juchnowiec Kościelmy, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:CPV: 70.30.00.00-4

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bonisławski

Wprowadzający: Krzysztof Bonisławski

Data wprowadzenia: 2009-08-07

Modyfikujący: Krzysztof Bonisławski

Data modyfikacji: 2013-07-31

Opublikował: Krzysztof Bonisławski

Data publikacji: 2009-08-07