Gmina Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Kościelny

REGON 050659355
NIP 966-18-13-207

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Kościelny

REGON 000542215
NIP 966-05-94-401

Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
47-8074-0003-0000-1661-2000-0020

Sekretariat

tel. (085) 713-28-80, 516 137 164

fax. (085) 713-28-81

 

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego

tel. (085) 713-28-85, 697 011 127

Obrona Cywilna

tel. (085) 713-28-86

Ewidencja Działalności Gospodarczej, Księgowość podatkowa

tel. (085) 713-28-87, 697 011 154

Referat Finansów i Budżetu - Księgowość budżetowa

tel. (085) 713-28-89

Referat Finansów i Budżetu -  Wymiar podatków, deklaracje na odpady

tel. (085) 713-28-91, 697 011 595

Referat Organizacyjny

tel. (085) 713-28-90, 697 011 603

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

tel. (0-85) 713-28-95, 697 011 627 - Inwestycje, Gospodarka Komunalna

tel. (0-85) 713-28-94, 697 011 607 - Drogi, Wyłapywanie bezpańskich psów

Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(0-85) 713-28-92, 697 011 608 - wycinka drzew, nieruchomości

Obsługa Rady Gminy, Sport

tel. (085) 713-28-84, 697 011 593

 

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

ul. Plac Królowej Rodzin 1

16-061 Juchnowiec Kościelny

 

Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (085) 719-50-60

tel. (085) 719-50-61

tel. 697 011 609

 

Gminny Ośrodek Pomocy Śpołecznej Juchnowiec Kościelny

Księżyno ul. Alberta 2

16-001 Księżyno

tel/fax. (085) 663-23-91

Świadczenia Rodzinne, dodatki, program 500+, fundusz alimentacyjny

tel. (085) 663-23-92

Pomoc Społeczna, fax

tel. (085) 663-11-17

 

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

ul. Plac Królowej Rodzin 1

16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. (085) 719-60-56

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym

ul. Plac Królowej Rodzin 1

16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. (085) 719-61-94

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Modyfikujący: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2017-07-24

Opublikował: Tomasz Lulkiewicz

Data publikacji: 2008-07-31