Jednostki organizacyjne

  1. Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym - adres: ul. Szkolna 5, Juchnowiec Górny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, mail: juchnowiec@wp.pl, NIP 9661571916 REGON 052006309
  2. Zespół Szkół w Księżynie - adres: ul. Szkolna 7, Księżyno, 16-001 Kleosin, tel. mail: spksiezyno@wp.pl, NIP 9660584555. REGON 381214059
  3. Szkoła Podstawowa w Kleosinie - adres: ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin, mail: zskleosin@wp.pl, NIP 9661573909, REGON 002339866
  4. Przedszkole w Kleosinie - adres: ul. Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin mail: pkleosin@wp.pl  NIP 9662053951, REGON 200407014
  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie - ul.Alberta 2, Księżyno, 16-001 Kleosin, mail: gopsjuchnowiec@wp.pl, NIP 9661404124, REGON 050010583
  6. Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny - adres: ul. Plac Królowej Rodzin 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny, mail: ok@okjuchnowiec.pl, NIP 9661672267, REGON 052201241
  7. Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym z Filią w Kleosinie - adres: ul. Plac Królowej Rodzin 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny, mail: bibliotekajuchno@wp.pl, NIP 9661892885, REGON 200135840
  8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelny z siedzibą w Księżynie - adres: ul.Alberta 2, Księżyno, 16-001 Kleosin, mail: biuro@zgkjuchnowiec.pl, NIP 9662101584, REGON 363356490

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014, w tym o wyniku sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2016/2017.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2017/2018.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-09-11

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2019-08-28

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2003-09-23