OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W RAMACH PROWADZONEJ PROCEDURY STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu dokumentu: „Strategia rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009-2025

Strategia Rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009-2025- PROJEKT po poprawkach

Prognoza Oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009-2025- PROJEKT po poprawkach

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia Strategicznej  Oceny Oddziaływania na Środowisko

Strategia Rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009-2025- PROJEKT

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009-2025- PROJEKT

Program Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla Gminy Juchnowiec Kościelny- PROJEKT

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Juchnowiec Koscielny na lata 2007 - 2010 z perspektywa na lata 2011 - 2018 - Projekt

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 - 2032 - Projekt

 
 

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Juchnowiec Kościelny stan na dzień 31.12.2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Juchnowiec Kościelny stan na dzień 31.12.2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Juchnowiec Kościelny stan na dzień 31.12.2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Juchnowiec Kościelny stan na dzień 31.12.2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Juchnowiec Kościelny stan na dzień 31.12.2012 r.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Filkiewicz

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Justyna Czwalińska

Data wprowadzenia: 2008-06-03

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Justyna Czwalińska

Data publikacji: 2008-06-03